سکوت کرده ام همانند شاگردکلاسی که از درس هیچ نمیفهمد..لبریز ازسکوتم هیاهوی این روزمرگی نشاطم را درخود فرو برد.ومن 

"الهام بانو"

 دراوج زنده بودن سایه سنگین مرگ را،احساس کردم  

Nocopy... 

1394/9/19


ⓔⓛⓗⓐⓜⓑⓐⓝⓞⓞ منبع اصلی مطلب : الهــــامــــــــــــ بانو
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سکـــــــــــــوت کرده امــــــــــ