و کاش ندانی تمام این سال ها مرگبارترین فصل ها پاییز بوده است که بعد از تو رو به جاده ی شمال که میروم نه عطردریا سرشار ترم میکند نه بوییدن ساقه های برنج عاشق ترم نه اندوهِ پر ابهتِ سبز جنگل ، شاعر ترم.. 

نیکی فیروزکوهی ⓔⓛⓗⓐⓜⓑⓐⓝⓞⓞ منبع اصلی مطلب : الهــــامــــــــــــ بانو
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مرگبارتــــــــــــــــــــرین فصل ها پایــــــــــــــــــــــــــــــیز